PUBLISERT: 01.01.0001

45% målt besparelse

Statens Vegvesen har gjennomført direkte målinger av energibesparelser på sine Comlight anlegg.
Comlight har i samarbeid med med Statens vegvesen, Region øst, gjennomført en verifikasjon av energibesparelsen ved å benytte Comlight, aktivitetsstyrt veibelysning. Testen har bekreftet de på forhånd beregnede besparelsene gitt ut fra installert effekt, antall lysmaster og aktuell trafikkbelastning på stedet. Comlight aktivitetsstyrt veibelysning betyr at det er full belysning (100%) når det er aktivitet, og lyset dimmes når det ikke er trafikanter i området. På denne måten oppnår man en vesentlig energibesparelse samtidig som full sikkerhet opprettholdes for trafikantene.
  • Veilysanlegget som er målt består av 45 lysmaster med nominell lampeeffekt på 250W.
  • 45% besparelse på energiforbruk relateres lamper, drivere og tilførselskabler i anlegget.
  • Den reelle besparelsen over et år i det aktuelle anlegget er 2500 kWh, gitt 50% dimming når det ikke er aktivitet.

Testen er nå avsluttet og anlegget er i normal drift med Comlight styringssystem.
 
malinger
logo
Comlight AS - Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum - Tlf: 92 03 37 47                                                               Design/CMS av Leonberg AS

 
Comlight AS
Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum
Tlf: 92 03 37 47