Presse

03.01.2018

Dailymail UK: Norges auto-dimmede veibelysninger reduserer landets karbonutslipp

​Lyser opp veien med opptil 2,100kWH per uke i energi besparelser
Norge har installert auto- dimmet veibelysning i deler av landet i håp om at det skal redusere karbonutslippet. Langs en fem mil strekning av en motorvei nær Hole i Norge, på utsiden av Oslo, dimmer LED lys 20 prosent når det ikke er biler, sykler eller fotgjengere i området. Strekningen med den energi besparende blysningen sparer 2,100 kWH per uke, noe som tilsvarer 21 timer med stryking eller 4 timer tv-titting på plasmaskjerm. Regjeringen når break even etter bare 4.5 år i følge Youtuber Bjørn Nyland.

​Lys relaterte energi besparende programmer har dukket opp rundt i Norge med  lignende auto-belysning, og ble installerte på vestsiden av landet i fjor. I Oslo har energiforbruket redusert dramatisk etter at de installerte systemer med intellligent belysning på slutten av 2000 tallet. Les den fulle artikkelen i Dailymail UK

Se video med auto-dimmet veibelysning som detekterer motgående trafikk i Norge
47add76200000578-5226533-image-a-122 1514825556634%5b1%5d
31.08.2016

Aktivitetsstyrt veibelysning gir sikkerhet

Dansk rapport viser suksess med sensorbelysning på vei
Det danske energifirmaet SEAS-NVE og Kalundborg kommune i Danmark gikk sammen om et prosjekt hvor en sykkel- og gangsti ble satt opp med bevegelsessensorer i belysningen. Formålet med prosjektet var energioptimering og kontroll av veiebelysning med fokus på sikkerhet på vei og komfort. Målet var å undersøke om intelligent veibelysning i praksis ville føre til energibesparelser og fleksibilitet, uten at inbyggerne opplevede svekkede forhold som til trafikksikkerhet og komfort.

Resultatene til prosjektet viste bedre belysning, mer sikkerhet og mindre CO2 utslipp og en betydelig energibesparelse på 74 prosent. Sensorbelysningen ble også rekommandert som et godt alternativ til slukking av lys eller dimming og at sensorene som et teknisk element burde være en del av sjekklisten ved store renovasjoner og etablering av nye anlegg.


LES HELE RAPPORTEN
​SVEAS-NVE - April 2015
 
sveas nve 4
27.05.2016

Comlight i testprosjekt for Statens Vegvesen

Leverandørene har store forventninger til LED-lys på norske veier
 
Statens Vegvesen har satt igang et testprosjekt i Vestfold hvor Comlights løsning er med. Målet er å finne nye og mer effektive belysningsløsninger som kan tas i bruk over hele landet, samt å studere effekten av LED-lys langs veiene, og for å se om dette gir samfunnsmessige økonomiske gevinster. "Vi har store forventninger til testprosjektet til Statens Vegvesen i Vestfold fordi resultatene herfra vil danne grunnlaget for oppdatering av etatens veiledning for teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning", sier Siri B.Damsleth.LES HELE ARTIKKELEN
Samferdsel & Infrastruktur nr. 12.
samferdsel %26 infrastruktur 12
31.08.2015

Comlight i magasin for EU-kommisjonen og offentlige etater

Comlights løsning for lysstyring av veibelysning i Pan European Networks publikasjon.
 
Pan European Networks har publisert Comlight artikkel om energisparing med lysstyring. Deres publikasjoner gir anledning til at noen av de ledende figurene fra hele Europa kan diskutere aktuelle og fremtidige prosjekter, policyendring og problemstillinger innen vitenskap, teknologi, utdanning, helse, forsvar og bredere styresett. Denne utgivelsen har fokus på smarte tilnærminger og om Europa er i stand til å finne den rette balansen til en virkelig bærekraftig energiframtid.


LES HELE ARTIKKELEN
Pan European Networks
pan european networks logo2
27.05.2015

Comlight som miljøteknologisk veibelysning

Gatelys som står og lyser på tomme veier natten igjennom sløser energi. Aktivitetsstyrt belysning gir nødvendig lys bare når det er behov for det.
 
Veibelysning har en stor effekt på trafikksikkerheten, men samtidig er denne belysningen enormt energikrevende. Man har benyttet dimmere, men da blir trafikksikkerheten nedsatt. CEO i Comlight, Siri Damsleth, forteller at det finnes en løsning. Systemet er universelt og det kan etterinstalleres på eksisterende lysanlegg. Selv om man får en kostnad ved installeringen, så vil man spare inn dette i løpet av en tre til fem år." - Magasinet Fremtidens Energi

LES HELE ARTIKKELEN
Fremtidens Energi 05-2015 av Pia Beate Pedersen
fremtidens energi artikkel bilde
01.06.2015

Teknisk Ukeblad om Statens Vegvesen og bruken av Comlights teknologi

Statens vegvesen har hittil vært restriktive med å ta ledlys i bruk langs norske veier. Det er i ferd med å endre seg.
 
Statens Vegvesen er igang med flere testprosjektet hvor målet er å finne nye, mer effektive belysningsløsninger som kan tas i bruk over hele landet. Flere ulike styringsteknologier skal tas i bruk, også på eksisterende veilys, deriblandt den mest innovative og avanserte styringsteknologien som skal testes ut er fra norske Comlight og kommer inn under kategorien aktivitetsstyrt belysning".

LES HELE ARTIKKELEN
Teknisk Ukeblad
bilde teknisk ukeblad
18.02.2015

Comlight i fagbladet Samferdsel & Infrastruktur

Artikkelen omhandler smart veibelysning og energibesparelser med Comlights teknologi
Flere bransjer ser stort potensiale i energieffektive løsninger. Nå står veinettet for tur med energieffektiv veibelysning. Selskapet Comlight har utviklet en løsning for optimal bruk av utendørs belysning, blant annet veibelysning. Etter mange års intensiv forskning og produktutvikling, har selskapet gått fra å være en innovativ utviklingsaktør, til en kommersiell teknologileverandør på det internasjonale markedet.

Artikkelen er skrevet av: Ole Peter Galaasen | Publisert: 18. Feb 2015.

LES HELE ARTIKKELEN
Samferdsel & Infrastruktur
 
artikkel samferdselinfra
06.01.2015

Det lysner etter bevegelse

Comlights løsning med økende etterspørsel
Norske Comlight har dugelige ambisjoner med sin sensorstyrte veibelysning. Gründerjenta Siri Damsleth Skøien har patentert produktet i en rekke land. Østfoldbedriften Comlight utviklet et sensorstyrt system for utendørsbelysning, der lyset tennes i det øyeblikk bevegelse blir registrert fra gående, syklende eller kjørende. Hvert lyspunkt langs en vei har en radar som fanger opp enhver aktivitet, og ved hjelp av trådløs radiokommunikasjon med et valgt antall lyspunkter tennes veibelysningen.LES HELE ARTIKKELEN
Byggfakta av Geir Hasle
byggfakta bilde
29.01.2014

Fylkeskommunen dimmer veibelysningen.

LES HELE ARTIKKELEN
Sarsborg Arbeiderblad 2014
 
sa
15.06.2016

Spotlight on female entrepreneurship.

29.04.2014

Comlight CEO foreleser på Technoport i Trondheim

Siri Skøien om Grunersuksessen og hvordan hun driver innovasjonen
Ledere i næringslivet og andre andre pionerer innen teknologi var samlet i Trondheim for Technoport 2014 hvor Comlights CEO Siri Skøien var en av gjesteforelserne. Technoport intervjuet henne om grundersuksessen og fremtiden for smart belysning.

LES HELE ARTIKKELEN
Technoport 2014 av David Nikel
technoport-logo
23.04.2012

Comlight gründer vinner igjen!

Ikke lenge etter at Siri Skøien ble kåret til "Årets Gründerkvinne 2012", vinner hun nok en pris. Comlight AS og Skøien gikk av med seieren i kåringen av "Årets Gründer" av magasinet Henne.
skoien 53756p
Se videoer
"Purpose of Light"
logo
Comlight AS - Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum - Tlf: 92 03 37 47                                                               Design/CMS av Leonberg AS

 
Comlight AS
Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum
Tlf: 92 03 37 47