Produkt

Ivareta sikkerheten!

Trafikksikkerheten har dårlige vilkår på veier der mørket får fritt spillerom, mens god belysning i det offentlige rom virker forebyggende på vold og kriminalitet. Derfor er det enkelt å tenke seg hvilket viktige virkemiddel lyset blir i kampen for å gjøre verden til et sikrere og tryggere sted. SIKRERE, fordi en optimal belysning av eksisterende veinett virker positivt inn på ulykkesstatistikken. Og TRYGGERE for den enkelte, fordi god belysning for alle som ferdes i offentlige rom, i parker og på parkeringsplasser blir mindre utsatt for kriminalitet, vold og ulykker.
security

Ingen energisløsing

enrgywaste
I dag stjeler utendørs belysning nærmere 20% av de totale strømkostnadene i en by. Og det settes stadig større fokus på hva som kan gjøres for å få ned forbruket. Så langt har det viktigste energibesparende tiltaket gått ut på å skifte ut eksisterende armaturer med lysdioder (LED). For oss i Comlight handler det om å utnytte denne avanserte teknologien i forhold til det som er kjernen i problemet: Nemlig en meningsløs energisløsing som følge av full utebelysning på veistrekninger i tidsrom
uten trafikk, og i folketomme gater og offentlige rom. Comlight’s ”Motion Sensing Street Lighting” styrer belysningen slik at den er optimal bare så lenge det pågår aktivitet i området. Resultat: Energiforbruket reduseres betydelig - uten - at det går ut over sikkerheten!

Redusert lysforurensning

sf-hdr-night-light-pollution-raw
Det er alt det overflødige lyset som skaper lysforurensning. Ikke bare fordi det er energisløsende. Men også fordi det virker forstyrrende inn på økosystemet. Se bare hvordan strølys fra byene gjør himmelen lysere. Dermed viskes kontrastene ut. Og stjernene blir til bleke skygger av seg selv. I følge NASA er det bare en tredjedel av verdens befolkning som fremdeles kan se Melkeveien, og problemet bare øker. Til gjengjeld lar det seg løse med enkle midler fordi den negative effekten forsvinner i det øyeblikk
man slukker eller dimmer ned lyset. På den måten kan Comlight bidra, ikke bare til å redusere energiforbruket, men også til å sikre til et bedre og mer bærekraftig miljø.

Sikrer biologisk mangfold

Endringer forårsaket av mennesker ødelegger den delikate, vital balansen i vårt økosystem, og en jevn økning i lysforurensing spiller utvilsomt en rolle. For dyr og planter, er det den mest naturlige ting i verden at mørket stiger rett etter solnedgang. Men nå skjer det motsatte: lenge før natten faller, blir lysene tent igjen. Dette er helt unaturlig, og ifølge forskere kan det påvirke dyrenes atferd og kan senere føre til alvorlige forstyrrelser i økosystemet. Som en regel, når solen går ned bør lysnivået gjøre det samme.
fox
Dette er bra for det biologiske mangfoldet, bra for klimaet, og bra for miljøet.
Siste nytt
Møt Comlight på REN Temadager Veilys 24-25 april 2018
Presse
Statens Vegvesen sparer store mengder energi med radarstyrte gatelys
Patenter
foto patent
Innvilgede patenter
Comlight er stolte av å se resultater fra en omfattende og mangeårig patentprosess.
Relaterte artikler
t giske og siri sk%c3%b8ien i
Årets Gründerkvinne 2012
Gründeren av Comlight AS kåret til «Årets Gründerkvinne 2012». Det var stor jubel da Siri Skøien, gründeren av Comlight AS, 8.mars gikk helt til topps og vant den prestisjetunge prisen «Årets Gründerkvinne 2012» i regi av Nærings- og Handelsdepartementet og Innovasjon Norge. Prisen var på 1 million kroner, som går til videreutvikling av vekst i bedriften.
logo
Comlight AS - Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum - Tlf: 92 03 37 47                                                               Design/CMS av Leonberg AS

 
Comlight AS
Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum
Tlf: 92 03 37 47