Teknologi

smart radardetection english
Det LED baserte alternativet har allerede redusert strømforbruket betraktelig. Men det er først ved å implementere den avanserte teknologien med Comlight’s kontrollsystem ”Motion Sensing Street Lighting” at de virkelig store besparelser kan oppnås. I hvert lyspunkt sitter det en radar detektor som øyeblikkelig fanger opp all aktivitet som krever optimal belysning på veien eller i det aktuelle området. De registrerer bare den aktiviteten som er relevant for å øke sikkerheten. Ingenting annet.

 
Trådløs kommunikasjon mellom lyspunktene
 
I samme øyeblikk som ny aktivitet er registrert i nærmeste lyspunkt, tennes lyset og deteksjonen kommuniseres trådløst gjennom radio til et gitt antall lyspunkter. På den måten vil bilfører, syklist eller gående oppleve belysningen som normal hele veien. Mens det i virkeligheten er en begrenset lysbølge som følger trafikantens bevegelse og sørger for vedkommendes sikkerhet. På denne måten kan Comlight spare belysningseiere for store mengder energi, samtidig som de gir innbyggere og befolkningen optimal sikkerhet.


Fjernstyring via GPRS
 
Ingen veistrekninger er like, og kontrollsystemet ”Motion Sensing Street Lighting” krever derfor innstillinger tilpasset det aktuelle området. Dette gjøres enkelt gjennom en programvarepakke der man legger inn de ønskede parametere, som f eks hvor mange punkter lysbølgen skal omfatte. Dette vil avhenge av avstand mellom dem, hvor langt fram det er viktig å se, hvor svingete veien er osv. Innstillingene er enkle å legge inn fra en PC, og kan endres når som helst og fra hvor som helst. Endringene kan sendes til ett punkt på anlegget som er utstyrt med GPRS som så oppdaterer hele anlegget automatisk.

Enkel installasjon

montere2014
Add on Solution er ett alternativ. Dette kan ettermonteres på eksisterende anlegg eller i forbindelse med oppgraderinger eller serieskift av lyskilder. Her monteres boksen på masten, kabelen trekkes, bakstykket settes på og radarvinkling justeres i henhold til egen tabell tilpasset anlegget. Et annet alternativ er at Comlight teknologien  er integrert i armaturet. Systemet er universelt og passer til alle ballast-løsninger (1-10 V, DALI og StepDim). Kan dimensjoneres uavhengig av mastehøyde, mastedimensjon og avstand.

Vedlikehold og garanti

Installasjon og bruk av Eagle Eye er svært enkelt og systemet er fullstendig vedlikeholdsfritt. Fabrikksatte parametere gjør også idriftsettelsen enkel, men systemet leveres med GPRS-funksjonalitet for enkel fjernstyrt parameter innstillinger eller med endringer for en rekke funksjoner. Eagle Eye sin tekniske levetid ved normal bruk er 12-15 år og helt i samsvar med spesifiserte krav til elektronikk fra veimyndighetene. Levetiden avhenger av at enhetene ikke blir eksponert for høyere temperaturer enn det som er spesifisert og at produktet kun blir benyttet med spenninger og frekvenser som er garantert av leverandøren. Feil eller klager bør varsles så raskt som mulig, og ved godkjennelse og avtale med leverandøren vil produktet bli erstattet.

For henvendelser, vennligst kontakt vår support avdeling:               support@comlight.no
 
Siste nytt
Møt Comlight på REN Temadager Veilys 24-25 april 2018
Presse
Statens Vegvesen sparer store mengder energi med radarstyrte gatelys
Beregn din besparelse*
COMLIGHT:0 kWt/årNOK 0,-
STANDARD:0 kWt/årNOK 0,-
*Regnestykket er basert på en en trafikktetthet på 35 biler pr. time i tidsrommet 20:00 - 23:00 og 5 biler pr. time i tidsrommet 23:00 - 06:00
Maximum safety, minimal energy
Patenter
foto patent
Innvilgede patenter
Comlight er stolte av å se resultater fra en omfattende og mangeårig patentprosess.
logo
Comlight AS - Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum - Tlf: 92 03 37 47                                                               Design/CMS av Leonberg AS

 
Comlight AS
Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum
Tlf: 92 03 37 47