Comlights løsning

EAGLE EYE

Aktivitetsbasert veibelysning er fremtidens konsept. Full belysning når det trengs, men nedtonet eller slått av når det er ingen rundt. Tradisjonelle dimme profiler blir foreldet når Eagle Eye tilpasser seg til den faktiske situasjonen og ikke noe historiske data.
 
  • Bevegelsesdeteksjon av mikrobølgedetektor (radar)
  • Adaptiv- og lærings digital filter for støyreduksjon
  • Trådløs kommunikasjon i et punkt til punkt nettverk
  • Hastighets ​​deteksjonsområde 2-200 km / t

Installer og glem - eller enkelt interface Eagle Eye til hvilken som helst 3dje parts CMS programvare.


LAST NED PRODUKTARK
lyssystem comlight 2015
logo
Comlight AS - Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum - Tlf: 92 03 37 47                                                               Design/CMS av Leonberg AS

 
Comlight AS
Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum
Tlf: 92 03 37 47