Bruksområder

FOR VEIER OG GATER

Comlight passer godt på vei og gate. Vi gir bilførere, syklister og fotgjenger og gir fullt lys når og hvor det er nødvendig. Det er vanlig å dimme gatelysene ned til 50% for å spare strøm om natten, men med Comlight får du fullt lys når du er på veien!

FOR OFFENTLIGE AREALER

Offentlige rom trenger intelligent lysstyring basert på bevegelsesdeteksjon, ikke bare for å spare energi og miljøet direkte, men som et tydelig budskap til innbyggere og besøkende.

FOR P-PLASSER

Det er ikke behov for opplyste parkeringsplasser når det ikke er aktivitet og bevegelse. Våre intelligente sensorer lyser opp der det er aktivitet, og gir et trygt miljø for både mennesker og biler.

FOR LUFTHAVNER

Lyskastere på lufthavner er nødvendigvis kraftig, men hvorfor skal lysene være på når det ikke er aktivitet rundt flyene? Comlight-systemet er helautomatisk og sparer dermed lufthavnene betydelige mengder energi.

FOR TUR- OG SKILØYPER

Alle ønsker godt opplyste stier når man går eller jogger om kvelden, men det er ingen grunn til å bruke energi på belysning når det ikke er noen til stede. Vi ser ofte 90% besparelser i gangstien. Fullt lys og full sikkerhet, samtidig som du sparer energi og miljø!

FOR SYKKELSTIER

Syklister hjelper allerede miljøet ved å velge sykkelen fremfor andre transportmåter, og Comlight kan hjelpe enda lenger ved å oppdage syklister i alle former og hastigheter, og dimme ned lyset etter at syklisten har passert.

FOR SPORT- OG TRENINGSFELT

Comlight er perfekt for sports- og treningsfelt. Ved enkel parametersetting, er Comlight-systemet i stand til å kontrollere flere lamper fra samme deteksjon. Lysene dimmer automatisk ned når treningsområdet er tomt.

FOR LYSKUNST

Bevegelsesdeteksjon åpner nye muligheter for interaktiv kunst. Comlight-sensorer har blitt brukt til kunstapplikasjoner, der deteksjon av bevegelse utløser lyseffekter - veldig kult!

FOR BEDRIFTER

Mange bedrifter ser etter muligheter for å forbedre sin miljøprofil og redusere negative konsekvenser rundt energibruk. Ved hjelp av smart lysstyring kan bedrifter gi godt arbeidslys til arbeidere og besøkende  når det trengs, og dermed sikre et godt bidrag til en bærekraftig fremtid for alle.

Kontakt oss