COMLIGHT ENERGI KALKULATOR

Kalkulatoren estimerer energiforbruket til Comlight-systemet. Juster parametrene og få en øyeblikkelig oversikt over både forbruk og gjennomsnittlig neddimmet tid. Med alternativet Avansert kalkulator kan du kontrollere beregningen i detalj.

 

Hent Excel modellen her!

Show advanced calculator
Lamp effect in Watts
120 Watt
Number of lamps in installation
50 lamps
Annual Average Daily Traffic. On average, this many vehicles pass per day
1000 cars
The average speed of the vehicles in km/h
80 km/h
Total consumption for all lamps

Total kWh/year

6004 kWh
The average dimming level during 11 hours of operation

Average dim level

94 %

Vi antar 11 timers driftstid, og følgende trafikkfordeling.