Kom i gang

Kontakt oss, eller en av våre distributører for å komme i gang! Vi hjelper deg å...

 

Spare energi

Det er ingen grunn til å ha utebelysningen stående på når det ikke er noen aktivitet. Med Comlight ser vi at lysene kan dimmes ned, eller slåes helt av 50-80% av tiden på kveld og natt. Ikke bare spares store beløp i direkte kroner og øre, men dette kan direkte knyttes til reduserte utslipp i CO2. Med våre simuleringsverktøy kan vi estimere anslått besparelser for valgt bruksområde temmelig nøyaktig.

 

Redusere lysforurensningen

Alt levende er innstilt på at det skal være mørkt om natten - og dette gjelder ikke bare mennesker, men insekter, dyr og planter. Ved å forstyrre økosystemene utgjør lysforurensning en alvorlig trussel spesielt for natteliv, med negativ innvirkning på plante- og dyrefysiologi. Det kan forvirre dyrs trekkmønstre, endre konkurransevirkninger mellom dyr, endre rovdyr-bytteforhold og forårsake direkte fysiologisk skade.

 

Forbedre sikkerheten og  øke trygghetsfølelsen

Vi har utebelysning for å øke tilgjengelighet og sikkerhet på våre gater, veier og uteområder. Sikkerhetsaspektet gjelder både direkte sikkerhet på veien, men også opplevet sikkerhet i byer og tettsteder om kvelden og natten. Flere studier peker på sammenhengen mellom belysning i offentlige rom og kriminalitet. Med Comlight dimmes lyset automatisk opp når det er bevegelse og aktivitet. 

 

Kontakt oss, eller en distributør for å komme i gang!

 

Opp til 30 meter deteksjonsrekkevidde

 

Kontakt oss