Kom i gang med smart utebelysning

Er du klar for å gjøre ditt lokalsamfunn sikrere, redusere strømforbruket og minimere lysforurensingen?

 

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

 

Tre gode grunner til å velge Comlight

 

1. Spar strøm på utebelysningen

Det er ingen grunn til å ha utebelysningen på maksimal effekt når det ikke er aktivitet. Flere av våre kunder erfarer at de kan dimme eller skru av lysene hele 70 til 90 prosent av tiden etter at solen har gått ned.

 

Bevegelsesstyrt utebelysning gir et lavere strømforbruk og reduserer CO2-utslippene. Våre simuleringsverktøy lar deg nøyaktig estimere akkurat dine besparelser for valgt bruksområde.

 

2. Mindre lysforurensing med bevegelsesstyrt utebelysning

Alt levende er innstilt på at det skal være mørkt om natten. Det gjelder ikke bare mennesker, men også insekter, dyr og planter.

 

Forstyrrer vi økosystemene med kunstig belysning utgjør lysforurensning en alvorlig trussel for nattelivet, med negativ innvirkning på plante- og dyrefysiologi. Kunstig belysning kan forvirre dyrenes trekkmønstre, endre konkurransevirkninger mellom dyr, og endre rovdyr-bytteforhold. Det kan dessuten forårsake direkte fysiologisk skade på både mennesker og dyr.

 

3. Smarte gatelys gir økt sikkerhet for myke og harde trafikanter

Målet med utebelysning er å øke tilgjengelighet og sikkerhet på våre gater, veier og uteområder. Sikkerhetsaspektet gjelder både direkte sikkerhet på veien, men også opplevd sikkerhet i byer og tettsteder om kvelden og natten.

 

Bli bedre kjent med hvor og hvordan du kan ta i bruk bevegelsesstyrt utebelysning fra Comlight.

 

Opp til 30 meter deteksjonsrekkevidde

 

Kontakt oss