• Jan Olav Endrerud

Comlight lanserer intelligent lysstyring med bevegelsesdeteksjon for Zhaga armaturer


Comlight lanserer i dag sin Eagle Eye Zhaga lysstyringssensor for ute- og gatebelysning.

Produktet styrer ute- og gatelysarmaturer gjennom en avansert bevegelsessensor basert på radardeteksjon. Basert på teknologi fra tidligere versjoner av Eagle Eye, installeres produktet enkelt på armaturer med Zhaga konnektor. Sensoren vil både fungere som en selvstendig lampekontroller og som en tilstedeværelse-sensor under en 3de-parts lyskontroller. Produktet er designet i henhold til de seneste Dali-2, ZD4i og Zhaga Book-18 spesifikasjonene.


COMLIGHT TEKNOLOGI  Comlight-løsningen inneholder en avansert radarsensor som er integrert med en lyskontroller, og som monteres i hvert lyspunkt. Systemet styrer intensiteten på belysningen gjennom deteksjon av mennesker eller kjøretøyer. Lyset økes til fullt nivå når det er bevegelse på veien eller i gaten, ellers dimmes lysstyrken ned. Sensorene benytter trådløs radiokommunikasjon for å sende trafikkmeldinger fremover, og skaper en «bølge av lys» foran trafikanten. Systemet er fullstendig autonomt og selvkjørende, men kan også integreres med et IoT kontrollsenter. Systemet sikrer betydelige energibesparelser og reduserer negative miljøeffekter samtidig som trafikanter alltid får fullt lys når det er trafikk. Comlights løsninger kan også benyttes på gang- og sykkelstier, parkeringsplasser, idrettsplasser og annet.


DET GRØNNE SKIFTET  I Norge alene, brukes rundt 1 terawatt-time (tWh) kraft på riks- og fylke-, kommunale og private veier. Dette tilsvarer forbruket til omlag 50.000 husstander. Overgang til LED-armaturer vil senke forbruket til det halve. Smarte, energibesparende løsninger som Comlight vil redusere forbruket med ytterligere 30%. I Norge vil Comlights løsninger spare så mye com 150 gWh (gigawatt-timer) per år, tilsvarende forbruket til 7.500 husstander.


COMLIGHT  Comlight AS ble etablert i 2007. Teknologien er utviklet og forbedret over lang tid, og har oppnådd et høyt modenhetsnivå. Det er allerede installert flere hundre anlegg i og utenfor Europa. Comlight vil stille ut på fagmessen Light+Building 8-13 Mars i Frankfurt.


Kontakt  Jan Olav Endrerud, CEO +47 90150293 jan.olav.endrerud@comlight.no

44 views0 comments

Bjørnstadveien 16
N-1712 Grålum
Norway

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2020 Comlight AS