Løsninger

Comlight bruker bevegelsesdeteksjon for å styre lysnivået på veien, og gir fullt lys der og når det er nødvendig. Systemet sparer energi og reduserer negative miljøpåvirkninger fra kunstig belysning. Comlight passer alle sammenhenger der det er ønskelig med intellligent, aktivitetsstyrt belysning. Systemet fungerer både med fotgjengere, syklister og kjøretøy. Det er store besparelser å hente - på gang- og turstier ser vi ofte at anlegget er neddimmet 80% av tiden eller mer!

SLIK VIRKER SYSTEMET

Systemet registrerer bevegelse fra fotgjengere, syklister og kjøretøy og gir fullt lys automatisk. Når det ikke er noen bevegelse, dimmes lysene ned til et forhåndsdefinert nivå. Comlight-systemet bruker radiokommunikasjon for å videresende lysmeldingen til de neste gatelysene i kjeden. Systemet skiller mellom langsom og hurtiggående trafikk, og tilpasser belysningen deretter. 

 

Veieier kan administrere installasjonen ved hjelp av Comlight Light Management System (LMS) fra kontoret eller med en radio dongle om installasjonen ikke har gateway. Integrering mot tredjeparts-systemer er også en mulighet. 

STORE BESPARELSER

Et eksempel på energibesparelser fra Comlight-systemer er installasjon av 30 armaturer på fylkesveien nær Høgskolen i Vestfold. Comlight-systemet overvåker både biltrafikken og sykkel- og gangtrafikken på sykkel- og gangstien. Det første og siste armaturene i installasjonen er satt til å lyse fullt, slik at sjåførene ser at de kommer inn i et område med gatebelysning. Data fra installasjonen viser 73% neddimming i løpet av natten.

 

Statens Vegvesen - FV 325 Vestfold

Armatur: Philips med Xitanium LED-driver

EN ROBUST LØSNING

Comlight-systemet er bygget for å være robust uten enkeltpunkter som kan feile. Systemet reduserer antall falske deteksjon som kan oppstå under sterk vind eller i perioder med kraftig nedbør.  Kommunikasjonen mellom lysstolpene er ikke avhengig av at alle stolpene i en installasjon er til stede eller har strøm. Hvis et helt segment er ute, for eksempel under veiarbeid, vil ende-segmentene fungere uavhengig. Systemet fungerer problemfritt og har blitt testet under de tøffeste forhold gjennom mange år!

 

Foto av Lan Lanister fra StockSnap

PLANLEGGING

Hvordan skal installasjonen av et Comlight-system fungere i detalj? Hvem er interessentene og hvilke resultater ser de etter? I planleggingsfasen vurderer vi:

  • Mål når det gjelder energibesparelser, reduserte miljøpåvirkninger og lysforurensning, og bedre trafikksikkerhet
  • Deteksjonsavstander, typer trafikk, trafikkvolum, stolpehøyde og posisjon, lysarmaturarmatur og testing av LED driver og armatur
  • Bevegelsesdeteksjon og innstilling av parametere

STØTTE FOR PLANLEGGING OG IGANGKJØRING

Vi hjelper deg med en vellykket installasjon

  • Planlegging
  • Instruksjoner til installatører
  • Idriftsettelse
  • Go-live
  • Testing
  • Dokumentasjon
Kontakt oss