Bevegelsesstyrt veibelysning – et enkelt valg

Ifølge EU-kommisjonen kan veibelysning stå for hele 30 til 50 prosent av det totale strømforbruket i europeiske kommuner som ikke allerede har gått over til LED-lamper. [HE1] Det har gjort at flere er på utkikk etter strømbesparende løsninger.

 

Når vi i tillegg vet at utebelysning med redusert effekt risikerer menneskeliv, haster det for kommuner, fylker og staten finne løsninger som både sparer strøm, og gir optimal trafikksikkerhet. Utelys på full effekt sparer rett og slett liv i trafikken.

 

Bevegelsesstyrt veibelysning er nøkkelen for å få til dette. Det gir de som ferdes på veiene full lyseffekt når det trengs, og sparer strøm når ingen er på veien. En ekte Smart City-løsning.

 

Bevegelsesstyrt veibelysning øker trafikksikkerheten betraktelig i motsetning til for eksempel løsninger med midtpunktdimming der gatelysene dimmes statisk ned til 50 prosent gjennom hele natten.

 

Fordeler med bevegelsesstyrt veibelysning fra Comlight

  • Du får 100 prosent lys når det trengs mest. Resultatet er økt trafikksikkerhet.
  • Gatelysene dimmes ned til 20 prosent når ingen er på veien. Det reduserer strømforbruket umiddelbart.
  • Mindre lysforrurensing.

 

Bruk vår energikalkulator og finn ut hva ditt energiforbruk blir med Comlight-systemet.

Intelligent veibelysning – slik fungerer det

Du kobler enkelt vår prisvinnende Eagle Eye Zhaga-detektor med et klikk. Den begynner å detektere umiddelbart når spenningen er påsatt. 

 

Ved hjelp av hurtig radiokommunikasjon snakker hele Comlight-systemet sammen. Enhetene gir beskjed til de neste fem lampene når bilister nærmer seg og lyseffekten skrus umiddelbart opp.

Enhetene skiller på hurtig- og saktegående trafikk. Kommer trafikanten i en fart på under 9 km/t, registreres det som en fotgjenger eller syklist og det gis kun beskjed til de neste to lampene om at lyset må skrus opp til full effekt. Ønsker du skreddersøm på armaturnivå kan du enkelt gjøre det ved hjelp en Comlight Gateway.

 

Bli kjent med våre produkter og tjenester.

 

For å minimere belastningen av utelys med hyppige skifter mellom full og lav effekt i bebodde områder kan du enkelt programmere inn High Traffic Mode på detektorene. Det vil si at om det detekteres en gitt mengde trafikk over en gitt tidsperiode, kan anlegget gi full effekt for eksempel den neste timen. Når timen er over, tar deteksjonsstyringen over og energisparingen fortsetter som vanlig.

 

Lang erfaring gir gode resultater

Comlight har siden 2007 levert solide produkter som minimerer energiforbruket, og gir tryggere og mer miljøvennlig veibelysning i flere land. Våre produkter detekterer all trafikk ved hjelp av Doppler radar teknologi. Enhetene krever ingen vedlikehold og kan enkelt skreddersys etter ønske.

 

Bli kjent med våre prosjekter.

Kunstig belysning må reduseres

De fleste vet at mye lys fra mobilskjermen rett før leggetid kan påvirke søvnen negativt. Det færre vet er at også kunstig, utendørs belysning har flere, alvorlige konsekvenser for helsen vår og dyrelivet.

 

Når vår biologiske klokke og døgnsyklus forstyrres av kunstig lys på natten produserer vi mindre melatonin og risikoen for depresjon, søvnlidelser, overvekt, diabetes og visse krefttyper øker.

 

Kunstig belysning påvirker også dyrelivet. Insekter trekkes mot gatelys og får ikke gjort det de egentlig skal om nettene. Fugler som navigerer etter månens speilbilde i vannet blir forvirret og ender opp med å fly i sirkler og kan i verste fall dø.

Lysrefleksjoner fra byer og tettsteder påvirker også fisker og opplevelsen deres av dag og natt. Kunstig belysning har vist å påvirke veksten og utviklingen av flere fiskearter negativt.

 

I tillegg til å skade dyr og mennesker, tar kunstig belysning stjernehimmelen fra oss. I dag må du dra langt fra bebodde områder for å se hvor imponerende stjernehimmelen vår faktisk er. Den kan vi ta tilbake med bedre og smartere utebelysning.

 

Skrus lyset av når mennesker ikke trenger det blir helsen vår bedre, og dyrelivet rikere. Det kan skilpaddene på Bargara-stranden i Australia bekrefte. Les mer om miljøprosjektet i Australia. 

Kontakt oss